promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

16.02.2018 11:02

Rekonstrukce – Památky (rekonstrukce s Promatem VII.)

IPC Corporation s.r.o.

…a u staveb historických jsme z hlediska požární ochrany ušli významný kus cesty. Z ne příliš populárních funkčních neestetických požárních doplňků, které sice chránily naše kulturní dědictví, ale znehodnocovaly jeho historickou hodnotu, se podařilo vytvořit transparentního, či neviditelného pomocníka, který nenaruší celkový dojem při návštěvách historických objektů… více a podrobněji se dočtete v letáku na […]

Rekonstrukce – Školky a školy (rekonstrukce s Promatem VIII.)

IPC Corporation s.r.o.

…hlavním důvodem musí být bezpečnost malých dětí a mládeže… povinností ředitele na úseku PO je zajištění provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Zde je možné zmínit problematiku ochrany objektů proti vniknutí cizích osob, ale současného zajištění průchodnosti únikových cest pro bezpečnou evakuaci objektu v případě mimořádné události – požáru… více a podrobněji […]

Prostupy dle ČSN

IPC Corporation s.r.o.

V posledních letech jsme si již zvykli na celkem pravidelné změny a vývoj projekčních norem řady ČSN 73 08… Obor požární bezpečnost staveb prochází neustálými změnami, které jsou vyvolány jednak vývojem techniky obecně, novými požadavky na stavby a způsob jejich používání, novými materiály a také v nemalé míře změnami v legislativě České republiky nebo Evropy. […]

Společné projekty Siniat Promat

IPC Corporation s.r.o.

Více informací získáte zde: detailní informace – Technická informace

PROMALINE® LINIT – sestava profi lového U skla a rámů

IPC Corporation s.r.o.

Výhody rámů a křídel na první pohled variabilní systém jednouché i dvojité zasklení při stejné šířce rámu možnost různých šířek okapnic možnost kombinace zasklení profilovým/izolačním sklem zvláštní typy zasklení – šikmé, vodorovné, skryté rámy (informace na vyžádání). Více informací získáte zde: detailní informace – Technická informace

Rekonstrukce – Bytové domy (rekonstrukce s Promatem IX.)

IPC Corporation s.r.o.

V poslední době jsme svědky požárů jak v nově zřizovaných objektech, tak převážně i v bytových objektech, které byly realizovány v minulosti. Často slýchaný argument „u nás hořet nebude“, se tak může stát noční můrou těch, kteří se vědomě při stavbě a užívání objektu tímto prohlášením řídili. V posledních letech byl v ČR při požárech […]

06.08.2016 06:08

Školení Kontrolní technik PBZ v Praze 13.10.2016

IPC Corporation s.r.o.

Detailní informace

03.08.2016 01:08

Kazetové podhledy (Technická informace 2/2016)

IPC Corporation s.r.o.

Požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku, jejichž nedílnou součástí jsou podhledy (podhledy se závislou funkcí), se posuzují jako jeden celek. Stejně se posuzují i stropy se zavěšenými podhledy s požárně ochrannou funkcí, jejichž výsledná požární odolnost je souhrnem požární odolnosti podhledu a nosné části stropní konstrukce… více a podrobněji se dočtete na odkaze níže […]

Požární pásy (Technická informace 1/2016)

IPC Corporation s.r.o.

Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými plochami obvodových stěn do sousedních požárních úseků. Požadavky na vytvoření požárních pásů jsou stanoveny v projektových normách… více a podrobněji se dočtete na odkaze níže Více informací získáte zde: detailní informace – Technická informace (leták) detailní […]

Deskové ucpávky prostupů kabelů a potrubí (Technická informace 1/2015)

IPC Corporation s.r.o.

Většina nových i rekonstruovaných staveb se v současnosti neobejde bez aktivních či pasivních protipožárních systémů. Nejčastějším požadavkem je na téměř každé stavbě utěsnění prostupů rozvodů instalací a technologií. Pro jejich utěsnění je zapotřebí vždy s ohledem na typ prostupu a stavební konstrukce, kterou instalace prochází, provést správně zvolený typ ucpávky. Nevíte-li si rady, jsme Vám […]

Rekonstrukce průmyslových provozů (rekonstrukce s Promatem VI.)

IPC Corporation s.r.o.

Téma rekonstrukce se nedotýká jen obytných domů nebo objektů občanské vybavenosti. Zajímavé a významné jsou také rekonstrukce průmyslových provozů, budov, areálů nebo celých průmyslových oblastí. Do průmyslových staveb se v dřívějších dobách investovalo minimiálně a proto jsou tyto stavby morálně zastaralé a nesplňují současné normy. Při provádění rekonstrukcí průmyslových objektů je nutno řešit celou řadu […]

Revizní dvířka Promat® (ochrana rozvaděčů elektrické energie) (rekonstrukce s Promatem V.)

IPC Corporation s.r.o.

Při rekonstrukcích objektů dochází nejen ke změně užívání budov, ale velmi často je kladen požadavek na změnu požární bezpečnosti stavby. A to především v souvislosti s výměnou celých technologických instalací. Z požárního hlediska jsou rizikem hlavně instalační šachty. Slabinou v instalačních šachtách bývají revizní otvory… více a podrobněji se dočtete na odkaze níže Více informací […]