promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

Rekonstrukce – Školky a školy (rekonstrukce s Promatem VIII.)

…hlavním důvodem musí být bezpečnost malých dětí a mládeže… povinností ředitele na úseku PO je zajištění provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Zde je možné zmínit problematiku ochrany objektů proti vniknutí cizích osob, ale současného zajištění průchodnosti únikových cest pro bezpečnou evakuaci objektu v případě mimořádné události – požáru…

  • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

Více informací získáte zde:

Číst všechny novinky