promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

Kazetové podhledy (Technická informace 2/2016)

Požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku, jejichž nedílnou součástí jsou podhledy (podhledy se závislou funkcí), se posuzují jako jeden celek. Stejně se posuzují i stropy se zavěšenými podhledy s požárně ochrannou funkcí, jejichž výsledná požární odolnost je souhrnem požární odolnosti podhledu a nosné části stropní konstrukce…

více a podrobněji se dočtete na odkaze níže


Více informací získáte zde:

Číst všechny novinky