promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

Novinky

ProČas (říjen 2019) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, rok se nám převalil do svého posledního kvartálu a to značí, že se mimo jiné s Vámi podělíme o naše příspěvky, zážitky, zkušenosti v podobě čtvrtletníku ProČas. Rozloučení s božským Kájou necháme na naší vládní reprezentaci, a proto náš bulletin […] +
TI 2019 – Rekonstrukce – energetika, teplárny V současné době je energetika jedním z nejzajímavějších a nejvýznamnějších odvětví. S jeho významem samozřejmě rostou i požadavky na výrobní kapacity a s nimi i požadavky na požární bezpečnost, efektivitu výroby a snížení tepelných ztrát. Pro novostavby i rekonstrukce nabízí naše firma speciální řešení, jak pro administrativní, tak i výrobní prostory, energetiku i teplárenství… Více a podrobněji se dočtete v letáku […] +
Tlakové ztráty VZT potrubí Promat V současné době je na stavebním trhu přetlak stavebních výrobků, které lze použít pro realizaci staveb. Málokdo si vzpomene na dobu, kdy zhruba od šedesátých let minulého století byly svatou knihou pro studenty stavařiny, projektanty a stavitele obecně, legendární Rochlovy tabulky; zde se daly najít cihly, překlady, umyvadla, kliky, vruty, hřebíky. Prostě vše pro zdárnou realizaci stavby. […] +
Výtahové šachty (technická informace 2019) Zima se nám takřka překotila v léto a vše je nějak zase rychlejší. V dnešní uspěchané době bereme některé věci jako samozřejmost; a nepřemýšlíme, jaké by to bylo bez nich. Před několika měsíci jsem se s rodinou stěhoval a ocenil jsem vynález pana Elishi Otise. Bez jeho přispění k technické revoluci bychom se stěhovali ještě dnes… Ano, […] +
ProČas (červen 2019) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, léto propuklo do svých nejvřelejších podob a stejně jako v předešlých letech, tak i letos nám přináší další a další denní teplotní rekordy. Ale dusno máme i na scéně politické a také tady se zdá, že dochází k lámání rekordů, […] +
ProČas (duben 2019) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, podle kalendáře jsme úspěšně překonali zimu a první jarní den nás obohatil o další super úplněk. V kalendáři jsem se však také dozvěděl další informace, především mě zaujaly všechny možné Mezinárodní dny, které jsme v minulosti (spíše) prošvihli – Mezinárodní […] +
ProČas (prosinec 2018) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, naše kuchyně již začínají být provoněné perníčky a lineckým, na ulicích se s brzkým večerním stmíváním objevují svítící siluety zimních motivů a ČEZ se chvástá, že v celé republice rozsvěcuje stromky… U nás to tedy rozsvěcoval starosta… Ale ať už […] +
ProČas (září 2018) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, dvě studené vlny přehnavší se přes naše území spolu se silnými vichry během uplynulého víkendu nám pravděpodobně definitivně ukončily letošní horké léto a věříme, že i nadměrně suché období. Doufejme, že se nám vrátí i chybějící vody do řek, rybníků, […] +
ProČas (červen 2018) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, uběhl nám další kvartál z kalendářního roku, a ProČas se stal součástí rodiny padesátníků. Neslaví sice 50 let, jen padesáté vydání, ale i tak už je to nějakou dobu, co se s větší či menší pravidelností dostává k Vám, do […] +
ProČas (březen 2018) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, načínáme další pročasový ročník, v pořadí již třináctý, a s ním další číslo, 49, na prsou i na zádech, řečeno sportovní rétorikou. První číslo ProČasu v roce je vždy spojeno s jarem a blížícími se Velikonocemi, a to je opět […] +
PROMATECT® – XS Požární ochrana ocelových konstrukcí (technická informace 2019)   Do nového roku 2019 vstupujeme na trh s novým materiálem, deskou PROMATECT®–XS. Jedná se o velkorozměrovou (1200×2500/3000mm) samonosnou desku na bázi sádry. Deska je určená na obklad ocelových sloupů a nosníků. Obklad ocelových sloupů lze řešit podle katalogového listu 315, obklad ocelových nosníků podle katalogového listu 345. PROMATECT®–XS, výhody na první pohled: rychlá a […] +
Nové požadavky na požární těsnění spár, kouřové zábrany a zpěňující materiály podle ČSN 73 0810 Novela ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení již platí od 1.8.2016 a postupně se její nové požadavky objevují v projektech a na stavbách. Velice diskutovanou oblastí je používání zpěňujících nátěrů na nosné konstrukce. Problematická je otázka životnosti a funkčnosti těchto materiálů ve vazbě na předpokládanou životnost stavby. Vzhledem k tomu, že neexistuje […] +
Rekonstrukce – Dopravní stavby (rekonstrukce s Promatem X.) Cestování se stává fenoménem, a nejsou to jen letní dovolené. Jezdíme a létáme služebně a s přibývajícími slunečními paprsky propuká i cestování soukromé. Do rukou se Vám dostává naše nová Technická informace zaměřená na dopravní stavby. Pod tuto kategorii můžeme zahrnout např. D1, tunelové stavby (silniční i železniční), letiště… Tedy prostory, kde se nachází velké […] +
ProČas (říjen 2016) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, „po teplém září, zle se říjen tváří“ praví jedna z mnoha pranostik. Ještě je brzo na hodnocení, jak to letos vyjde nebo vyšlo, ale že přišel podzim, minimálně ten astronomický, o tom asi pochyb není. A s příchozím podzimem přichází […] +
ProČas (prosinec 2017) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, Další čtvrtrok je za námi, někomu uběhl rychleji (nám doháněčům termínů), někomu pomaleji (dětem těšícím se na „bohatého Ježíška“), ale jisté je jedno, že je tu další číslo bulletinu ProČas®. Bez dlouhého psaní popřejeme, abyste si našli v tomto čísle […] +
ProČas (září 2017) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. +
ProČas (červen 2017) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, s příchozím letním počasím, plným tradičního střídání slunce s lijáky a bouřkami, plným radosti, optimismu a těšení se na čas prázdnin, spojený většinou s dovolenými, se Vám nabízíme i my, ve snaze ještě více zpříjemnit tyto letní a bez-stresové chvíle. […] +
ProČas (březen 2017) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, světem a médií sice otřásají stále až strach nahánějící zprávy související s násilím, z našeho politického zákulisí také nepřicházejí zrovna informace k pobavení, ale nezapomínejme, že příjemná a optimistická témata nejsou pro média (resp. jejich sponzory – čtenáře) až tak […] +
ProČas (prosinec 2016) PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde. Úvodník v audio podobě zde. Vážený a milý Promačtenáři, nachýlil se čas vánoční, čas pohody a odpočinku, čas cukroví a obdarovávání, čas petard a ohňostrojů, ale také čas bilancování, čas příprav předsevzetí a příprav na jejich realizace, čas zimní, čas sněhu a zimních radovánek… A pro Vás by to […] +
Rekonstrukce – Památky (rekonstrukce s Promatem VII.) …a u staveb historických jsme z hlediska požární ochrany ušli významný kus cesty. Z ne příliš populárních funkčních neestetických požárních doplňků, které sice chránily naše kulturní dědictví, ale znehodnocovaly jeho historickou hodnotu, se podařilo vytvořit transparentního, či neviditelného pomocníka, který nenaruší celkový dojem při návštěvách historických objektů… více a podrobněji se dočtete v letáku na […] +
Rekonstrukce – Školky a školy (rekonstrukce s Promatem VIII.) …hlavním důvodem musí být bezpečnost malých dětí a mládeže… povinností ředitele na úseku PO je zajištění provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Zde je možné zmínit problematiku ochrany objektů proti vniknutí cizích osob, ale současného zajištění průchodnosti únikových cest pro bezpečnou evakuaci objektu v případě mimořádné události – požáru… více a podrobněji […] +
Prostupy dle ČSN V posledních letech jsme si již zvykli na celkem pravidelné změny a vývoj projekčních norem řady ČSN 73 08… Obor požární bezpečnost staveb prochází neustálými změnami, které jsou vyvolány jednak vývojem techniky obecně, novými požadavky na stavby a způsob jejich používání, novými materiály a také v nemalé míře změnami v legislativě České republiky nebo Evropy. […] +
Společné projekty Siniat Promat Více informací získáte zde: detailní informace – Technická informace +
PROMALINE® LINIT – sestava profi lového U skla a rámů Výhody rámů a křídel na první pohled variabilní systém jednouché i dvojité zasklení při stejné šířce rámu možnost různých šířek okapnic možnost kombinace zasklení profilovým/izolačním sklem zvláštní typy zasklení – šikmé, vodorovné, skryté rámy (informace na vyžádání). Více informací získáte zde: detailní informace – Technická informace +
Rekonstrukce – Bytové domy (rekonstrukce s Promatem IX.) V poslední době jsme svědky požárů jak v nově zřizovaných objektech, tak převážně i v bytových objektech, které byly realizovány v minulosti. Často slýchaný argument „u nás hořet nebude“, se tak může stát noční můrou těch, kteří se vědomě při stavbě a užívání objektu tímto prohlášením řídili. V posledních letech byl v ČR při požárech […] +
Školení Kontrolní technik PBZ v Praze 13.10.2016 Detailní informace +
Kazetové podhledy (Technická informace 2/2016) Požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku, jejichž nedílnou součástí jsou podhledy (podhledy se závislou funkcí), se posuzují jako jeden celek. Stejně se posuzují i stropy se zavěšenými podhledy s požárně ochrannou funkcí, jejichž výsledná požární odolnost je souhrnem požární odolnosti podhledu a nosné části stropní konstrukce… více a podrobněji se dočtete na odkaze níže […] +
Požární pásy (Technická informace 1/2016) Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými plochami obvodových stěn do sousedních požárních úseků. Požadavky na vytvoření požárních pásů jsou stanoveny v projektových normách… více a podrobněji se dočtete na odkaze níže Více informací získáte zde: detailní informace – Technická informace (leták) detailní […] +
Deskové ucpávky prostupů kabelů a potrubí (Technická informace 1/2015) Většina nových i rekonstruovaných staveb se v současnosti neobejde bez aktivních či pasivních protipožárních systémů. Nejčastějším požadavkem je na téměř každé stavbě utěsnění prostupů rozvodů instalací a technologií. Pro jejich utěsnění je zapotřebí vždy s ohledem na typ prostupu a stavební konstrukce, kterou instalace prochází, provést správně zvolený typ ucpávky. Nevíte-li si rady, jsme Vám […] +
Rekonstrukce průmyslových provozů (rekonstrukce s Promatem VI.) Téma rekonstrukce se nedotýká jen obytných domů nebo objektů občanské vybavenosti. Zajímavé a významné jsou také rekonstrukce průmyslových provozů, budov, areálů nebo celých průmyslových oblastí. Do průmyslových staveb se v dřívějších dobách investovalo minimiálně a proto jsou tyto stavby morálně zastaralé a nesplňují současné normy. Při provádění rekonstrukcí průmyslových objektů je nutno řešit celou řadu […] +
Revizní dvířka Promat® (ochrana rozvaděčů elektrické energie) (rekonstrukce s Promatem V.) Při rekonstrukcích objektů dochází nejen ke změně užívání budov, ale velmi často je kladen požadavek na změnu požární bezpečnosti stavby. A to především v souvislosti s výměnou celých technologických instalací. Z požárního hlediska jsou rizikem hlavně instalační šachty. Slabinou v instalačních šachtách bývají revizní otvory… více a podrobněji se dočtete na odkaze níže Více informací […] +
Dřevěné konstrukce (rekonstrukce s Promatem IV.) V naší zemi se nachází nespočet budov klasické původní koncepce s velkým podílem využití dřeva, tzn. zděné budovy se sedlovou střechou. Z důvodů respektování požadavků na požární bezpečnost při provádění novostaveb i rekonstrukcí je nutné často dřevo chránit proti účinkům požáru. Promat systém nabízí vypořádat se s těmito požadavky protipožárním obkladem nebo vodorovnou mebránou… více […] +
ProČas (červen 2016) Vydání s číslem dvaačtyřicet by mohlo zaujmout doporučením kolegy tuneláře, jak se chovat při průjezdu vozidlem v tunelu a jak se zachovat v případě nestandardních situací (počítáme-li třeba i kolonu jako nestandardní, byť častěji nestandardní je spíše kolonu na cestách nezažít :-) ). Také autor článku "Aby se dovolená vydařila" by rád přispěl několika radami, jak v zahraničí nenaletět. +