promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

Ventilační potrubí PROMATECT®

Popis
Ventilační potrubí PROMATECT®


Bez viditelných závad-konstrukce je provozuschopná