promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

PROMASEAL®–A spray – dilatační spára

Popis
PROMASEAL®– A spray – dilatační spára


Závada – konstrukce není provozuschopná