Promat a požární ocrana fotovoltaických systémů

28.5.2024

Od vydání nové vyhlášky č. 114/2023 Sb. uběhl již rok a fotovoltaické systémy se stále drží v trendech.

Pro utěsnění kabelových prostupů požárně dělících konstrukcí je nutné použít certifikovaný systém.
Naše firma nabízí utěsnění pomocí protipožárního tmelu PROMASEAL® -AG, který v kombinaci se
silikonem PROMASEAL®-S odolává povětrnosti – katalogový list 710, těsnění prostupů kabelů a
potrubí.