promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

Rekonstrukce – Dopravní stavby (rekonstrukce s Promatem X.)

Cestování se stává fenoménem, a nejsou to jen letní dovolené. Jezdíme a létáme služebně a s přibývajícími slunečními paprsky propuká i cestování soukromé.

Do rukou se Vám dostává naše nová Technická informace zaměřená na dopravní stavby. Pod tuto kategorii můžeme zahrnout např. D1, tunelové stavby (silniční i železniční), letiště… Tedy prostory, kde se nachází velké množství lidí a kde může dojít i k velkým škodám na zdraví osob či majetku.

Proto je i tento typ staveb nutno posuzovat z pohledu požární bezpečnosti staveb a zde přicházejí ke slovu naše speciální konstrukce.

Číst všechny novinky