promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

ProČas (březen 2017)

PDF verzi bulletinu můžete stáhnout zde.
Úvodník v audio podobě zde.


Vážený a milý Promačtenáři,

světem a médií sice otřásají stále až strach nahánějící zprávy související s násilím, z našeho politického zákulisí také nepřicházejí zrovna informace k pobavení, ale nezapomínejme, že příjemná a optimistická témata nejsou pro média (resp. jejich sponzory – čtenáře) až tak zajímavá. Ta si musíme tedy připomínat sami. Rádi bychom Vám k tomu pomohli přicházejícím dalším číslem pravidelného čtvrtletníku ProČas®.

Číslo 45 Vám přinese především technické informace, z nichž vybíráme zejména článek o digitálním – webovém – publikování nového katalogu z divize Požární bezpečnosti staveb, s podtitulem 5. vydání. Tak jako v každém vydání, i v tomto najdete řadu novinek a úprav, několik nových technických řešení v oblasti požární bezpečnosti staveb, stejně jako nových materiálů. Důraz v nových i obnovených konstrukcích je stále kladen na soulad s platnými normami, stejně jako na jednoduchost, účinnost a zároveň realizovatelnost těchto konstrukcí v praxi.

S výše uvedeným souvisí pozvánka na pražské a zejména olomoucké školení Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení konstrukcí Promat, publikované v sekci Kalendář. V něm dále najdete řadu informací o konání dalších konferencí, seminářů a výstav týkajících se oboru a pořádané během jarního období.

O velmi úzké spolupráci Promatu s firmou Siniat jsme již informovali minule, dnes bychom rádi představili jednu ze společných realizací obou firem, Obchodní galerii v Písku.

Z lidového motta „ženy, víno, zpěv“ ponecháme jen víno, přidáme kávu, jídlo a doplníme jachtění, a máme zase naplněné další číslo, samozřejmě s jarním nádechem. A abychom nevyšli ze cviku – budiž Vám k dobré jarní atmosféře nápomocen i náš Váš čtvrtletník ProČas® !

Promat s.r.o.

Číst všechny novinky