Povinné školení – bezpečné zacházení s produkty, které obsahují izokyanáty

23.8.2023

Vážení obchodní partneři,

ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava pro bezpečné zacházení s produkty, které obsahují izokyanáty (pěny, lepidla a tmely).

V sortimentu Promat se to týká produktů PROMAFOAM®-2C a PROMAFOAM®-C.

Pro APLIKAČNÍ FIRMY je toto školení povinné od 24. srpna 2023.

ZAMĚSTNAVATELÉ jsou povinni zajistit svým zaměstnancům školení, odborně způsobilou osobou nebo online, na www.safeusediisocyanates.eu.
Školení jsou i v českém jazyce. Doporučujeme školení 048 pro práci s dvousložkovou pěnou PROMAFOAM®-2C.
Školení je platné 5 let a poté musí být obnoveno. Informace o nutnosti proškolení jsou uvedeny na etiketě produktu.

Pro DISTRIBUTORY neexistuje povinnost absolvovat toto školení, pouze při aplikaci produktu. Distributoři by měli poskytnout informaci o povinnosti proškolení aplikačních osob.

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat svého obchodně-technického zástupce anebo naše technické oddělení.

Ing. Martina Machová
technické oddělení